Stichting Wonen in Oosterweed Grootebroek

Stichting Wonen in Oosterweed Grootebroek

afbeelding bij artikel

‘In de omgeving van Grootebroek, Noord-Holland, was een enorme vraag naar woonplekken met 24-uurszorg, geclusterd wonen en wonen met een steunpunt. We zijn blij dat wij er samen met Stichting Wonen in Oosterweed een woonvoorziening voor 17 personen hebben kunnen realiseren’, vertelt John Ebink. Hij is clustermanager van Esdégé-Reigersdaal, de overkoepelende organisatie waar woonvoorziening Oosterweed onder valt. ‘Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking willen graag dichtbij hun oorspronkelijke netwerk wonen. Door de bezuinigingen in de zorg wordt mantelzorg steeds noodzakelijker en krijgt dat netwerk nog meer waarde. Woonvoorziening Oosterweed voorziet daarmee in een behoefte.

Voor de inrichting van de woonvoorziening waren de eigen middelen niet voldoende. Stichting Wonen in Oosterweed zette daarop fondsenwerver Subsidiegezocht.nl succesvol in.’

 

Meer mogelijkheden door Subsidiegezocht.nl

De inrichting van een woonvoorziening brengt vaak hoge kosten met zich mee. ‘Wij vinden het belangrijk dat bewoners veel dingen zelf kunnen doen. In de keuken hebben we daarom bijvoorbeeld mogelijkheden gecreëerd om samen te koken. Ook hadden we geld nodig voor de inrichting van de binnentuin. Sommige bewoners hebben de neiging weg te lopen. Ook zijn er mensen met autisme. Een besloten, veilige en rustige tuin is voor hen heel belangrijk. Dankzij de fondsen die Subsidiegezocht.nl heeft aangeschreven, konden we de tuin prachtig inrichten. Het is een oase van rust geworden!

Subsidiegezocht.nl heeft ons uitstekend geholpen. We hadden uiteraard een fondsenboek kunnen aanschaffen en de fondsenwerving zelf kunnen doen, maar het is heel plezierig dat er een organisatie is die alles voor ons heeft geregeld. Subsidiegezocht.nl weet precies welke fondsen in aanmerking komen en schrijft deze gericht aan. Als leek zouden we hier een flinke dobber aan hebben gehad, nog afgezien van de opvolging en het schrijven van de eindverantwoording na afronding van het project. We zijn heel blij dat Subsidiegezocht.nl deze specialistische taak van ons heeft overgenomen.’

 

‘We zijn heel blij dat Subsidiegezocht.nl de fondsenwerving voor ons heeft verzorgd. Als leek zouden we daar een flinke dobber aan hebben gehad!’

Laat ons contact opnemen voor meer informatie of advies:

Contactgegevens

Subsidiegezocht.nl

Werktuigenweg 13
8304 AZ Emmeloord
(Noordoostpolder, Flevoland)

T 0527 - 614 945
E info@subsidiegezocht.nl

Peter Potter
T 06 - 101 906 76
E p.potter@subsidiegezocht.nl

Erik-Jan Koers
T 06 - 443 649 50
E e.j.koers@subsidiegezocht.nl

Helpt u gericht op weg