Voor Wie

Voor wie werft Subsidiegezocht.nl?

Voor veel verenigingen en stichtingen kan Subsidiegezocht.nl de ontbrekende schakel zijn die hen helpt met het werven van fondsen. Behalve het vinden van fondsen die het best aansluiten bij uw doelstellingen, denken wij met u mee om zoveel mogelijk uit uw project te halen. Subsidiegezocht.nl werft vooral fondsen voor:

  • Zorg-gerelateerde initiatieven: woonvormen, ouderinitiatieven, dagbestedingsinitiatieven, (pleeg)zorgboerderijen, belevings- en beweegtuinen, snoezelruimten, aangepaste voorzieningen en materialen
  • Organisaties die belangen behartigen van of activiteiten organiseren voor mensen met een beperking: gehandicaptensport, patiëntenverenigingen, speciaal onderwijs
  • Buurt en welzijn: buurthuizen, speeltuinverenigingen, scouting, welzijnsorganisaties, hospices, inloophuizen, jongerencentra en activiteiten gericht op groepen met een achterstand zoals maatjesprojecten, weekendscholen, wijkactiviteiten
  • Internationale hulp: ontwikkelingsorganisaties, bouwen en renoveren van scholen, ziekenhuizen, weeshuizen en projecten gericht op educatie en voorlichting. Maar ook projecten gericht op watervoorzieningen, landbouw, duurzaamheid en economie.


Neem contact op om te ontdekken wat we voor uw organisatie kunnen realiseren.

 

Peter Potter, oprichter van Subsidiegezocht.nl:

'Voor vrijwel elk project kan Subsidiegezocht.nl u hulp bieden in de vorm van advies, meedenken op maat en financiering uit fondsen. Elke non-profitorganisatie kan gebruikmaken van de deskundigheid en creativiteit van ons subsidieadvies(bureau). Subsidiegezocht.nl is uw partner in kansrijke fondsenwerving.'

Laat ons contact opnemen voor meer informatie of advies:

Gerealiseerde dromen

Bent u benieuwd naar welke 'dromen' Subsidigezocht.nl voor organisaties heeft weten te realiseren. Kijkt u dan snel op onze projectenpagina.

 

Van Subsidiegezocht naar subsidie gevonden