Ecotax: Teruggave van energiebelasting

Wij verzorgen uw teruggave van energiebelasting

Heeft u als stichting of vereniging een eigen pand of accommodatie en betaalt u energiekosten? Dan betaalt u hierover energiebelasting. Mogelijk komt u in aanmerking voor de teruggave regeling van energiebelasting. Subsidiegezocht.nl onderzoekt of u recht heeft op teruggave en verzorgt voor u de aanvraag.

Wat is de energiebelasting?

De energiebelasting, ook wel Ecotax genoemd, is een milieuheffing op olie, gas en elektriciteit. Het doel van deze energiebelasting is het aanzetten tot vermindering van energieverbruik en CO2 uitstoot en het bevorderen van inzet van duurzame energiebronnen. De energiebelasting wordt betaald aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening.

Teruggave Ecotax

Bepaalde kerken en instellingen komen in aanmerking voor de teruggaaf van een deel van de Ecotax. Deze teruggave betreft 50% van de betaalde energiebelasting en kan met terugwerkende kracht van 5 jaar worden aangevraagd. Dat betekent, dat het terug te krijgen bedrag behoorlijk kan oplopen!

Wanneer kom ik in aanmerking voor teruggave?

Instellingen die voor teruggave van de Ecotax in aanmerking komen zijn:

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
  • charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
  • instellingen die door de belastingdienst zijn erkend als algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
  • sociale instellingen
  • dorpshuizen, wijkcentra en andere multifunctionele centra

Benieuwd of u ook geld terugkrijgt?

Bent u als stichting of vereniging benieuwd of u in aanmerking komt voor de teruggaveregeling van de Ecotax? Neem dan contact op met subsidiegezocht.nl, wij helpen u graag en verzorgen voor u de aanvraag. Subsidiegezocht.nl werkt op basis van no Cure no Pay en wij ontvangen enkel een vergoeding voor onze werkzaamheden wanneer u een teruggave ontvangt. De vergoeding voor het verzorgen en verwerken van de teruggave energiebelasting bedraagt 20% (excl. 21% btw) van het bedrag dat u terugkrijgt. Bekijk ook onze andere diensten zoals subsidieadvies en fondsenwerving.

Uw teruggave energiebelasting regelen via Subsidiegezocht.nl? Doen!

  • U bent geen kostbare tijd kwijt aan het indienen van de aanvraag
  • Teruggave van de energiebelasting kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar
  • Geen teruggave? Geen kosten!
  • Indien gewenst zorgen wij jaarlijks voor het indienen van een nieuwe aanvraagLaat ons contact opnemen voor meer informatie of advies:

Subsidiegezocht.nl werft
fondsen voor uw project

Welke grootse plannen heeft uw vereniging of stichting? Een multifunctioneel centrum, een wooninitiatief of woonvorm met aangepaste voorzieningen, een school of waterput in een ontwikkelingsland? Subsidiegezocht.nl kan u helpen bij fondsenwerving om uw doel financieel te ondersteunen. Lees meer over onze werkwijze. Daarnaast geven wij u subsidieadvies.

Gerealiseerde dromen

Bent u benieuwd naar welke 'dromen' Subsidigezocht.nl voor organisaties heeft weten te realiseren. Kijkt u dan snel op onze projectenpagina.