Fonds Leefbaarheid Provincie Flevoland 2018-2019

Fonds Leefbaarheid Provincie Flevoland 2018-2019

afbeelding bij artikel

Provincie Flevoland heeft een nieuw fonds in het leven geroepen om de leefbaarheid op het platteland te stimuleren: het Fonds Leefbaarheid. Het fonds is bedoeld om projecten te ondersteunen, die er voor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Hiervoor is in 2018 en 2019 een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. De minimale bijdrage uit het Fonds is 10 duizend euro, maximaal 175 duizend per project. 


De provincie heeft Subsidiegezocht gevraagd om mensen die hulp nodig hebben bij het indienen van een aanvraag te ondersteunen. Inmiddels zijn er 13 organisaties die gebruik hebben gemaakt van onze ondersteuning. De deadline voor het indienen van een aanvraag is gesloten.


Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, maar ook gemeenten en andere overheden die projecten hebben die aansluiten bij het doel van het Fonds kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Deze commissie toetst de aanvragen aan de subsidiecriteria. De commissie weegt de aanvragen integraal tegen elkaar af. De projecten met de hoogste scores komen (gegeven het beschikbare budget) in aanmerking voor subsidie en de commissie stelt een advies op van de te honoreren projecten. Het advies van de commissie wordt in december 2018 (uiterlijk januari 2019) ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Gedeputeerde Staten.  

Lees hier meer over Fonds Leefbaarheid

Laat ons contact opnemen voor meer informatie of advies:

Contactgegevens

Subsidiegezocht.nl

Werktuigenweg 13
8304 AZ Emmeloord
(Noordoostpolder, Flevoland)

T 0527 - 614 945
E info@subsidiegezocht.nl

Peter Potter
T 06 - 101 906 76
E p.potter@subsidiegezocht.nl

Erik-Jan Koers
T 06 - 443 649 50
E e.j.koers@subsidiegezocht.nl