Crowdfunding goede doelen

Laat crowdfunding van goede doelen over aan Subsidiegezocht.nl! Ons bedrijf heeft veel ervaring met het werven van fondsen en beschikt over een uitgekiende fondsendatabase. Dankzij ons grote netwerk kunnen wij fondsen snel en effectief aanschrijven. Goede doelen bereiken meer met crowdfunding! Wilt u een goed doel opzetten, maar beschikt u niet over de financiële middelen? Ontdek dan welke werkwijze wij gebruiken bij de crowdfunding van goede doelen.

 

Neem direct contact op!

Voor welke goede doelen gaan we aan de slag?

Het is niet voor niets dat we op deze pagina telkens spreken van crowdfunding voor goede doelen. Wij richten ons namelijk specifiek op stichtingen en verenigingen, met initiatieven die iets bijdragen aan de samenleving. Geen pure commercie dus. Met crowdfunding voor goede doelen helpen wij financieel mogelijk maken wat op eigen kracht onhaalbaar bleek te zijn.

Op deze manier realiseren we jaarlijks crowdfunding voor zo’n zestig tot zeventig goede doelen. Deze ruime ervaring met fondsen aanschrijven namens verschillende soorten non-profitorganisaties maakt dat we snel kunnen inschatten of crowdfunding voor uw goede doel een haalbare kaart is. We hebben nauwe contacten met talloze verschillende subsidieverstrekkers en fondsen en gaan gericht te werk. Geen losse flodders, maar meteen een schot in de roos. Daarbij hebben de volgende soorten initiatieven onze bijzondere aandacht:

  • Initiatieven gericht op de zorg, waaronder onder meer woonvormen, dagbestedingsinitiatieven, aangepaste voorzieningen en materialen;
  • Initiatieven gericht op mensen met een beperking, waaronder speciaal onderwijs, gehandicaptensport en patiëntenverenigingen;
  • Lokale initiatieven gericht op buurt en welzijn, zoals buurthuizen, hospices, jongerencentra en projecten voor mensen met een achterstand;
  • Internationale initiatieven gericht op ontwikkelingshulp in de ruimste zin des woords.

Crowdfunding goede doelen

Schuif uw idee niet zomaar aan de kant!

Herkent u zich in de volgende situatie? U heeft een goed idee voor een goed doel, maar u beschikt niet over voldoende financiële middelen voor dat doel. Vaak genoeg schuiven verenigingen of stichtingen het idee zomaar aan de kant, maar dit is helemaal niet nodig! Wij helpen u bij het aanschrijven van de juiste fondsen voor uw goede doel. Wij zorgen ervoor dat de aanvraag aansluit op het beleid van de fondsen. Wij kunnen die aanvragen voor u opstellen, maar bij crowdfunding van goede doelen is het ook mogelijk om de volledige verzending van aanvragen aan ons over te laten.

De realisatie van uw plannen

Wij kunnen u helpen met crowdfunding van goede doelen voor niet-commerciële projecten. Na één telefoontje weet u al of Subsidiegezocht.nl iets voor u kan betekenen. Blijkt na dit telefoongesprek dat wij iets voor u kunnen doen? Dan gaan wij samen met u aan tafel voor verdere uitwerkingen van uw ideeën. Tijdens het gehele traject kunt u van ons het volgende verwachten: betrokkenheid bij uw project en creatieve oplossingen voor uw project. Na een oriënterend gesprek stellen wij voor u een begroting met dekkingsplan en een projectplan op.

Méér dan crowdfunding voor goede doelen

Wat we feitelijk doen wanneer u bij ons aanklopt is beoordelen in hoeverre er fondsen beschikbaar zijn voor uw initiatief. Indien dat het geval is kunnen wij voor u deze fondsen aanschrijven en u begeleiden in het hele proces. Maar crowdfunding voor goede doelen is breder dan dat. Wellicht wilt u zelf een crowdfundingactie op touw zetten waarbij u de steun van ‘het publiek’ oproept. Hierbij denken onze projectleiders graag met u mee. We beperken ons niet tot het uitvoerende gedeelte, maar fungeren ook als klankbord. Alles om uw goede doel tot een succes te maken!

Wat doen we concreet voor u?

Om u een beeld te geven van wat we met crowdfunding voor goede doelen voor u kunnen betekenen, vertellen we graag wat we concreet doen. Zoals gezegd gaan we in de eerste plaats dus na of er sprake is van fondsen of subsidies die aansluiten bij uw initiatief. Daarbij maken we gebruik van onze uitgebreide fondsendatabase, die het mogelijk gemaakt heel gericht fondsen aan te schrijven. Daarnaast zorgen we ervoor dat de uiteindelijke aanvraag compleet en overtuigend is. Doordat we jaarlijks vele tientallen fondsen aanschrijven weten we exact wat een goede aanvraag behelst. En tot slot kunnen we met behulp van ons projectvolgsysteem goed monitoren hoe het er met de aanvraag voor crowdfunding van uw goede doel voor staat.

Subsidiegezocht.nl: crowdfunding goede doelen

Bent u van plan om Subsidiegezocht.nl in te schakelen voor de crowdfunding van goede doelen? Wij raden u aan om op tijd te beginnen, want crowdfunding van goede doelen kan 2 tot 6 maanden in beslag nemen. Wij selecteren voor uw plan de beste fondsen uit onze fondsendatabase. Oftewel, wij halen zoveel mogelijk uit uw project! Neem contact met ons op voor meer informatie. Of vul aan de rechterkant uw naam en telefoonnummer in, dan bellen we u zo snel mogelijk terug! 

Zie ook subsidieadviesfondsenwervingsbureaufonsenwerving goede doelenfondsen aanvragenfondsenwerving en teruggave energiebelasting.


De diensten van Subsidie Gezocht worden door onze klanten beoordeeld met een 5 uit 5 op basis van 30 beoordelingen.

Laat ons contact opnemen voor meer informatie of advies:

Onze tarieven 'Helder en duidelijk'

Subsidiegezocht.nl gaat graag voor uw vereniging of stichting aan de slag. Maar u wilt natuurlijk wel waar voor uw geld. Als fondsenwerver hanteren wij daarom het no Cure no Pay-principe.